MYE PENGER MÅTTE SKAFFES.

Klikk for større bilde

Aktiebrev fra august 1897.
Utlånt av John Gustav Johansen
(Klikk for større bilde.)

For å finansiere utgiftene til baneanlegget ble delt mellom staten, amtet og lokale investorer som hovedsaklig bestod av kommuner i distriktet.

Totalt kom kostnadene opp i kr. 537.350,- for at jernbanen skulle kunne bygges. Selv om dette var svært mye penger på denne tiden, var det likevel ikke mer enn det måtte være i forhold til de store utgiftene som ventet. En måtte derfor hele tiden prøve å gjøre alt så billig som mulig. Blant annet ble det nesten ikke bygget gjerder langs skinnegangen og planovergangene var enkle. Når man i anleggsperioden traff på hindringer i terrenget, prøvde man også her å gjøre det billigst mulig. Sjefsingeniør Nicolay N. Sontum som hadde hovedansvaret for byggingen av banen, ble på folkemunne kjent for dette ordtaket: "Vi går rundtum, sa Sontum".

 

FINANSIERING AV BANEANLEGGET.

Som en del av finansieringen ga staten et tilskudd på kr. 100.000,- og amtet gikk inn med kr. 20.000,-

Resten ble dekket inn gjennom tegning av aksjer i selskapet "Lillesand Flaksvand Jernbane" for kr. 417.350,-.

 

ASKJONÆRENE         
Staten kr. 100.000,-
Amtet kr. 20.000,-
Lillesand kommune kr. 181.500,-
Birkenes kommune kr. 60.000,-
Vestre Moland kommune kr. 28.700,-
Herefoss kommune kr. 13.300,-
Mykland kommune kr. 9.500,-
Vegusdal kommune kr. 3.500,-
Private i Åmli kr. 850,-
AKSJEKAPITAL kr. 417.350

 

Sammenlagt med tilskudd fra stat og amt ble det investert totalt  kr. 537.350,-

Etter en stund ble det dessuten gitt et rente- og avdragsfritt lån på kr. 37.000,- fra staten og et lån på kr. 55.000,- fra Lillesand kommune.

KOSTNADER I ANLEGGSPERIODEN.

Det var mange kostnader som måtte dekkes inn når en skulle bygge et helt jernbaneanlegg. Da byggingen startet hadde man regnet se framtil følgende oversikt:

 

UTGIFTER

KRONER

Planering 105.776,-
Skinner, sviller med tilbehør 132.000,-
Bruer 14.750,-
Planoverganger 6.600,-
Stasjoner og vokterboliger 61.000,-
Telefon 4.950,-
Rullende materiell 92.000,-
Renter i anleggsperioden 11.550,-
Administrasjon og andre utgifter

         33.374,-

KALKULERTE UTGIFTER 462.000,-
Overskridelser          75.350,-
KOSTNADER I ALT        537.350,-

 

Forrige side Til toppen Neste side

 

 

 

 

 

 

ORDFORKLARING

finansiering Planlegging av hvordan prosjektet eller varene skal betales.
kostnader: Hvilke utgifter som inngår i prosjektet og hvor mye penger dette blir.