HISTORIER FRA HVERDAGEN.

Historiene nedenfor er fortalt av lillesandsmannen Sverre Flak, som selv har vært med og opplevd det som skjedde.

NESTEN TOMT FOR VANN.

En vinter omkring 1930 skjedde det som det av og til gjør om vinteren. Det snødde og det snødde, og det ble etter hvert ganske mye. I nærheten av Lofthus varehandel og Thorkildsens gartneri var det et område som ble kalt "Havreegra", en skråning ned mot jernbanelinja hvor det lett la seg snøfonner. Etter hvert ble driftsbestyrer Monrad Knudsen bekymret for om toget i det hele tatt ville komme gjennom den høye snøen ved Havreegra.

Han bestemte seg da for å lønne et par mann for å gjøre noe med dette. Pensjonisten Ola Ommundsen og ungutten Sverre Flak ble hyrt inn, og de gravde brønner i snøen med 20-30 meters mellomrom. Dette skulle gjøre det lettere for toget å brøyte seg gjennom snømengdene.

Toget på Birkeland stasjon. Her på en av sine turer der også åpne godsvogner var pyntet og klargjort for passasjerer. Foto: Håkon Berg.

Da toget kom til Møglestu, hadde lokomotivfører Tønnes Have allerede hatt samme bekymring, og i tillegg var det så lite vann igjen på kjelen at maskinen var nær ved å miste trekkraften. Det ble alltid fylt vann på damplokomotivet ved endestasjonene, men denne dagen hadde det vært så mye snø på linja at det var godt mer vann enn vanlig. Da lokføreren fikk høre om skuffearbeidet som karene hadde utført, tok han sjansen, og de kom akkurat gjennom snøen ned til Thorkildsens gartneri. Og der var heldigvis nødvendig utstyr for etterfylling. "Det vil som oftest gå bra", sa lokføreren.

"BREMSEN SIE, BITTE!"

Midt oppe i gledesrusen i maidagene 1945 jobbet tyske militære med å pakke sammen og gjøre seg klare for hjemreise. Blant annet var det soldater, trolig stasjonert et sted i området ved Kjevik, som fikk ordre om å ta med seg eiendeler og utsyr og gå til fots til Arendal. Dette var en lang og slitsom tur. Dessuten gikk hovedveien til Arendal den gangen via Birkeland og Lillesand før den fortsatte videre østover.

En dag i mai 1945 kom 8-10 tyske soldater forbi stoppestedet på Storemyr, og de fikk se en åpen lastevogn som stod parkert på et sidespor. Noen fikk idéen om at denne lille togvogna kunne komme til nytte, så mye som de hadde å frakte på. Karene ble enige om å plassere oppakningen oppå vogna, og så begynte de å skyve. Dette gikk bra, syntes de og fortsatte over slettene til Møglestu. Der så de at det begynte å bli utforbakke, så en av karene skulle betjene bremseanretningen på vogna. Det varte ikke lenge før bremsene måtte på, men det var letter sagt enn gjort. Det var nemlig en låsanretning som måtte løsnes før bremsehendelen lot seg betjene. Dette hadde de ikke sjekket før de satte utfor bakken ved Møglestu.

Vogna gikk derfor fortere og fortere, og karene begynte å skjønne at dette kunne gå veldig galt. Inne i stua på Stene satt Sverre Flak sammen med sin forlovede Judith og hørte et hvin av en lyd som passerte. "Hjelp, dette måtte være ei togvogn", utbrøt Sverre. Like etterpå kom en tysk soldat på døra til naboen. Han spurt om litt enkel hjelp, han hadde nemlig hoppet av vogna i fart. Det viste det seg at flere hadde gjort, men noen ble med helt ned til Lillesand stasjon. Der sto tre vogner parkert inne på stasjonsområdet. Den første av dem var fullastet med bruskasser fulle av flasker. Den frittrullende vogna suste over jernbaneovergangen i bunnen av Oddekleiva og braste inn i vognene.

Så vidt Sverre kan huske, hørte de aldri om at noen mistet livet i forbindelse med denne episoden, men flere ble kjørt til sykehus for behandling av ulike skader. Like etter den ukontrollerte vognturen traff Sverre selv en tysk soldat som satt i kanten ved stasjonsområdet. Han hadde vært med helt ned og var tydelig medtatt av opplevelsen. 

Utvilsomt en del hell i uhellet.

 

Forrige sideTil toppenNeste side

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDFORKLARING.

Oddekleiva: Gate fra Hotell Norge mot Sandsmyr. Den gangen var dette hovedveien vestover mot Høvåg og Randesund. (Veien til Kristiansand gikk imidlertid den gang via Birkeland.)