OM NETTSTEDET.
Sist oppdatert 01.03.02

Generelt Oppgavesiden Teksten Bildene Spesiell takk Oppdatering

Generelt.

Ansvarlig for dette nettstedet er Helge Hodøl. Nettstedet ble opprettet 28. mai 2001 og er primært laget som et undervisningsopplegg for elever i grunnskolen fra og med mellomtrinnet. Linkene i venstre felt leder til ulike delemner. Men det er også mulig å bevege seg mellom sidene direkte ved hjelp av piler og linker i hovedfeltet.

Oppgavesiden.

Den siste av sidene inneholder arbeidsoppgaver beregnet for selvstendig arbeid med stoffet. Mer generelt stoff om historie knyttet til jernbanen i Norge vil en bl.a. kunne få i boken "Jernbanen i Norge" (Hansen/Gundersen/Sando, Pax Forl. 1980) eller gå inn på Jernbaneverkets sider om historie.

Oppgavesiden "Noe å gjøre" er, med ett unntak, ikke laget med direktelinker til relaterte sider i nettstedet for øvrig. Oppgavesiden er tenkt som et arbeidsredskap der eleven skal stimuleres til egen refleksjon omkring stoffet. Det ville derfor ikke være naturlig å tilrettelegge med linker direkte til gitte svar. Dessuten er mange av oppgavene utformet slik at stoffet nødvendigvis bearbeides og omstruktureres på veien fram til besvarelsen. Progresjonen er tenkt slik at eleven starter med å bli kjent med stoffet ut fra det som føles relevant. Deretter jobbes med en del konkret faktastoff, før eleven utfolder seg med større frihet ut fra arbeidsmåter eleven kjenner seg hjemme i. Det er også lagt opp til en ekskursjon til jernbanetraséen og gjenværende stasjonsbygninger.

KILDER.

Teksten.

Ved utarbeidelsen av teksten er følgende kilder benyttet:

 • Artikler i Agderpostens utgaver 30.04.96 og 03.06.96.
 • Artikkel i Lillesandspostens utgave 21.05.96.
 • Vestre Moland og Lillesand Historielags årsskrift 1987/88 og nr. 5, 1996/97 med artikler av Dag Ellefsen, Enok Tobiassen og Alvhild Gulbrandson.
 • Birkenes Historielags årsskrift nr. 15, 1996 med artikkel av Åsmund Knutson.
  Heftet Lillesand-Flaksvandbanen 1896-1953 og annet med tilknytninge til Flaksvatn, av Åsmund Knutson for Veiledningstjenesten ved Birkenes Skolestyrekontor.

Bildene.

Bildene er hentet fra ulike kilder, og samtlige bilder er merket med eier/fotograf der dette er kjent. Bl.a. har Birkenes Kameraklubb gjort en stor jobb i å samle historiske bilder fra Birkenes, og samarbeidet med Kameraklubben har derfor vært viktig i arbeidet med dette nettstedet. En del av bildene er merket "foto ukjent". Dette er bilder som er benyttet med velvillig tillatelse av lokalhistoriker John Gustav Johansen.

Spesiell takk.

Det rettes spesiell takk til:

 • Museumsbestyrer Alvhild Gulbrandson ved Lillesand By- og Sjøfartsmuseum for hjelp til å finne relevant stoff.
 • Lokalhistoriker John Gustav Johansen for velvillig utlån og tillatelse til bruk av lavoppløselige historiske bilder.
 • Lokalhistoriker Alf Flaa for velvillig hjelp med å finne relevant stoff og gjennomlesning av tekster.
 • Tidligere lensmann Arnfinn Flaa for velvillig utlån av egne bilder.
 • Arne Corneliussen for nyttig informasjon og tillatelse til å benytte bilder av modellen han har laget av lokomotivet "Lillesand No.1".
 • Tidligere skolesjef i Birkenes, Åsmund Knutson, for tillatelse til bruk av tegninger, kart og annet relevant stoff..
 • Birkenes Kameraklubb ved fungerende leder Yngvar Kortner, for velvillig utlån av bilder.
 • Judith og Sverre Flak for historier fra hverdagen og utlån av bilder.

Oppdatering.

Nettstedet vil ikke bli regelmessig oppdatert, dette ikke minst på grunn av stoffets egenart som historisk materiale. Det kan likevel være aktuelt med oppdateringer fra tid til annen dersom nytt materiale skulle dukke opp eller spesielle begivenheter skulle tilsi at dette er naturlig. I tillegg til denne siden er - så langt - siden om stasjoner og stoppesteder oppdatert med et avsnitt om Skilssteinane ved Tveide stasjon. Har du synspunkter eller kommentarer til nettstedet er du hjertelig velkommen til å sende epost.

Epost til
redaktøren.

Forrige sideTil toppenNeste side