NOE Å GJØRE.

Arbeidsoppgavene nedenfor tar utgangspunkt i stoffet om Lillesand-Flaksvandbanen, men du vil også få bruk for stoff fra leksikon og andre oppslagsbøker, og kanskje har du noen i familien som vet noe om dette. I arbeidet med dette stoffet starter du med å lese og studere, deretter skal du gå sammen med 2-3 andre og snakke om stoffet. Det blir noe å skrive, og du kommer deretter til ulike forslag til arbeidsoppgaver der du skal velge selv. "Velg selv"- oppgavene er ment som oppgaver der du går mer i dybden av deler av stoffet, og det er fint om du rekker mer enn en av disse. Du finner også et forslag til ekskursjon.

 

Les og studér.
  

Les og studer det du finner av stoff om Lillesand-Flaksvandbanen. Start med det du synes er mest spennende.

Kikk på punktene nedenfor under "Noe å snakke om". Tenk at du bl. a. skal finne forslag til svar på disse mens du leser og studérer. Notér stikkord for deg selv.

Noe å snakke om.
  

Hva vet du om årsakene til at Lillesand-Flaksvandbanen ble bygget?

Hva menes med ordet "samferdsel"?

Hvor mye kostet det å bygge banen, og omtrent hvor mye ville det tilsvare i dag?

Hvilke tanker hadde folk i siste del av 1800-tallet om jernbane?

De siste tiårene av 1800-tallet var tankene om jernbane knyttet til tanker om framtiden. Om du tenker på samfunnet vårt i dag, hva kommer du på av hjelpemidler som er viktige for oss når vi tenker på framtiden?

Noe å skrive.
   

Lag en oversikt over de vanligste transportmidlene på 1800-tallet.

Lag en oversikt over de vanligste transportmidlede i våre dager.

Sammenlign oversiktene du har laget over transportmidler på 1800-tallet og transportmidler i våre dager. Hvilke forskjeller ser du, og hva ser du av likheter?

Hva er grunnen til disse forskjeller og likheter?

Velg selv

Lage fortelling.
Tenk at du jobber på Lillesand-Flaksvandbanen som f. eks. lokomotivfører, fyrbøter eller stasjonsmester. Du lager en fortelling fra en vanlig dag. Lag overskrift selv, f.eks. "En dag hos stasjonsmesteren" eller "Krise - tomt for kull!".

Lage bilde eller modell.
Velg ut en gjenstand eller et miljø fra Lillesand-Flaksvandbanen. Lag et bilde eller en modell som skal stilles ut der skolen pleier å ha utstillinger.

Foredrag om samferdsel.
Lag et foredrag der du:
- forteller kort om samferdsel før og nå.
- forteller om forskjeller og likheter, gjerne med vekt på jernbane.
- forteller dine tanker om hva som er årsaken til disse forskjellene og likhetene - hva som har skjedd i årenes løp som har skapt disse forskjellene og likhetene (tekniske nyvinninger, folks måte å tenke på, levevilkår m.m.).
- lager noen gode illustrasjoner.
Bruk data eller plastfoiler under fremføringen av foredraget..

Hefte til slektning eller pennevenn.
En slektning eller pennevenn har fått høre om den gamle jernbanen som eksisterte første halvdel av nittenhundretallet på strekningen Lillesand-Flaksvann. Du skal lage og sende over et hefte der du får med det du synes er viktig om Lillesand-Flaksvandbanen. Her er det viktig at du lager dine egne tekster.

Matlaging.
Du skal lage én av matrettene som ble servert under festmiddagen med statsråd Peder Nilsen ved åpningen av Lillesand-Flaksvandbanen 3. juni 1896. Av naturlige grunner må vi se bort fra drikkevarene som ble servert til de ulike rettene.

Drama.
Sammen med noen andre lager dere et revyinnslag fra Lillesand-Flaksvandbanens historie. Tenk innhold, kostymer, kulisser, sang/musikk m.m.

Dra på tur.

Ekskursjon.
Dra på sykkeltur langs jernbanetraséen. Du sykler riksvei 402 mellom Lillesand og Birkeland til du kommer til informasjonstavla ved kommunegrensa. Der går ei lita bro over Moelva, og på andre siden følger jernbanetraséen langs med elva. I retning Birkeland kommer du straks til den permanente utstillinga i Modalen som består av en serie store plakater festet til fjellet. Her kan du lese og se bilder fra Lillesand-Flaksvandbanen. 
I løpet av sykkelturen kan du også legge et besøk innom minst én av de gjenværende stasjonsbygningene.

 

Forrige sideTil toppenTilbake til startsiden