STASJONER OG STOPPESTEDER.
Sist oppdatert 01.03.02

På strekningen Lillesand-Flaksvann var det fire stasjoner og fire stoppesteder. I tillegg til de to endestasjonene Lillesand og Flaksvann, var det stasjoner også på Tveide og Birkeland, og hver av de fire stasjonene var betjent med egen stasjonsmester. 

De fire stoppestedene ligger altså mellom Lillesand og Tveide stasjon, og i rekkefølge fra Lillesand er stoppestedene Stene, ved Brogata i Lillesand, Møglestu, på jordet mellom ved Vestre Moland kirke og Holta, og deretter Storemyr og Eikeland.

Stasjonsbygningene på Flaksvann, Tveide og i Lillesand er bevart og er nokså lett kjennelige på byggestilen som var mye brukt på jernbanebygninger i denne tiden. Stasjonsbygningen i Lillesand er godt kjent blant byens unge, men nå under navnet "Huset". Bygningen har i flere år vært brukt til ulike aktiviteter for barn og unge i Lillesand.

Legg også merke til de fire Skilssteinane på Tveide stasjon. Du kan lese mer om disse ved å klikke Skilssteinane.

Stasjonsbygningen på Birkeland var lik stasjonsbygningen på Tveide. I tillegg ble det i 1909 bygd ei pakkbu på stasjonstomta. Den hadde tak slik at lessing og lossing kunne foregå tørt i all slags vær. Denne pakkbua ble ofte kalt "Tunnelen" eller "Togbua". BirkeIand jernbanestasjon lå der Motellet ligger i dag, og alle bygninger fra Birkeland stasjon er i dag fjernet. Om du klikker på stasjonsnavnene nedenfor får du opp kart over de fire stasjonene. 

De første årene var det to avganger hver vei på hverdager og tre avganger på helligdager i sommerhalvåret. Ruteplanen fra 1909 får du frem om du klikker her. Ønsker du å se nærmere på spor og planløsninger for hver enkelt stasjon, kan du klikke på Lillesand, Tveide, Birkeland og Flaksvand. (Karttegninger ved Åsmund Knutson.)

Lillesand stasjon omkring 1900. Foto: Ukjent.

Lillesand stasjon med pakkbua til venstre i 1920-åra. Foto: Ukjent.

Stasjonsbygningen ved Lillesand stasjon i dag, kjent som "Huset".
Foto: Helge Hodøl

Strøket på Birkeland med Birkeland Motell til venstre der stasjonsbygningen sto fram til 1984. Foto: Helge Hodøl..

Birkeland stasjon i 1910 med jernbanelinja inn fra høyre i bildet. Bygningen var lik stasjonsbygningen på Tveide.
Foto: Birkenes Kameraklubb.

Stasjonstomta på Birkeland 1914. Jernbanespor med sporveksler inn til stasjonen. Pakkbua, den såkalte "Tunnelen" i midten. 
Foto: Birkenes Kameraklubb.

Strøket på Birkeland med  stasjonsbygningen i forgrunnen til venstre. Bygningen ble fjernet i 1984.
Foto: Birkenes Kameraklubb.

Flaksvann stasjon i 1896. Foto: Birkenes Kameraklubb.

Flaksvann stasjon med jernbanelinja i forgrunnen. Foto: Arnfinn Flaa.

Stasjonsbygningen på Flaksvann stasjon i våre dager. Foto: Helge Hodøl..

Tveide stasjon med Skilssteinane i 1896. Foto: Birkenes Kameraklubb.

Stasjonsbygningen på Tveide i dag med de fire Skilssteinane. Det er nå tilgrodd med en del skog på høyre side av bygget der skinnegangen gikk. Foto: Helge Hodøl.

Toget på en av sine turer langs Flaksvann. Foto: Erling Birkeland, utlånt av Gunhild Birkeland Rislå.

   
Skilssteinane på Tveide stasjon.

Like sør for Tveide stasjon står den dag i dag 4 store flate steiner som blir kalt Skilssteinane. De er omlag 1,40m høye over marka, ca 35 cm tykke og i gjennomsnitt henholdsvis 90, 120, 85 og 40cm breie. Før jernbanen ble bygd i 1896, var de omlag 2 meter høye. Det står ingen innskrift på steinene, og vi vet heller ikke hvorfor de ble reist der, omlag 150 meter sørvest for Skilssteinsheia.

I 1850 nevnte en landmåler, løytnant B. Hielm, som arbeidet med å kartlegge Birkenes, at "Kongeveien" gikk på nordsida av Skilssteinane og "Postveien" på sørsida. I gamle sagn er steinene helst blitt nevnt som byttesteiner mellom småkongenes eiendommer:

"Kongen på Eikeland og kongen på Håbesland tretta om byttet mellom rikene sine. De møttes på Tveidemoen med sine menn og kom i kamp. Der falt Eikelands-kongen. Til å markere byttet mellom rikene ble Skilssteinane reist."

I 1885 ble den største steinen, som var falt ned, reist opp igjen etter initiativ av lensmann Thov Hansen.

Kilde: "Jernalderen på Tveide m.m." av Åsmund Knutson
Veiledningstjenesten i Birkenes, mars 1990

Forrige side Til toppen Neste side